Έλεγχος Ιστορικού Πρόσληψης

//Έλεγχος Ιστορικού Πρόσληψης
Έλεγχος Ιστορικού Πρόσληψης 2023-02-23T18:21:09+00:00

Έλεγχος Ιστορικού Πρόσληψης

Η επιχείρηση μας είναι και ο βασικός πόρος εσόδων για την διαβίωση μας και γι αυτό έχουμε κάθε λόγο να την προστατεύουμε. Οι κίνδυνοι μια υγιούς Εταιρείας είναι ο μη επαγγελματισμός μας, μια κακή οργάνωση, το κακό service, ένα κακό ή ελαττωματικό σε επανάληψη προϊόν, ο κακός υπάλληλος και φυσικά ο ανταγωνιστής μας. Ας πάρουμε την περίπτωση ενός υπαλλήλου.

Η πείρα και η προϋπηρεσία είναι ένας βασικός παράγοντας, ο τρόπος συμπεριφοράς μέσα στον εργασιακό του χώρο με τους συναδέλφους, ο τρόπος του απέναντι στον πελάτη, η τιμιότητα του αν αυτός προορίζεται για ταμείο και γενικότερα, η αποδοτικότητα του, ο τρόπος που διευθύνει αν πρόκειται για θέση προϊσταμένου ακόμα κι αν διαρρέει στοιχεία που αφορούν την Εταιρεία σε ανταγωνιστές σε κάποιες περιπτώσεις , και διάφορες άλλες περιπτώσεις ανάλογα με το αντικείμενο και τις ανάγκες μιας επιχείρησης.

Προς αποφυγή κάποιου επιζήμιου υπαλλήλου και προκειμένου να καλύψουμε την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης μας όσο αυτό είναι εφικτό καλό είναι να γνωρίζουμε από πού προέρχεται το νέο στέλεχος μας.

Ποιους αφορά:

Μικρούς και μεγάλους επιχειρηματίες.

Προέδρους και προϊσταμένους μεγάλων επιχειρήσεων.

Διάφορους Οργανισμούς.

Εταιρείες που διακινούν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Εταιρείες που μετακινούν εμπορεύματα.

Αποθήκες φύλαξης εμπορευμάτων που χρησιμοποιούν Ανθρώπινη φύλαξη.

Μεγάλα μαγαζιά εστίασης πριν προσλάβουν τον νέο τους CHEF.

Εταιρείες ή επιχειρήσεις που πρόκειται να συνεργαστούν με άλλους φορείς.

Τι προσφέρουμε:

Έρευνα σε δουλειές που εργάστηκε στο παρελθόν.

Έρευνα στο περιβάλλον του.

Ειδική έρευνα για την τιμιότητα του.

Έρευνα αξιοπιστίας του νέου φορέα – Εταιρείας προσέγγισης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 6906277390.